Rola logistyki transportu

Ludziom wydaje się, że przewiezienie towaru jest procesem prostym i nie wymagającym zbyt wielu nakładów. Myślą, że jedynymi czynnościami, które należy wykonać jest zapakowanie towaru oraz dowiezienie je w docelowe miejsce.

 W praktyce proces ten jest zdecydowanie bardziej wymagający i wielowymiarowy. Istnieje nawet specjalna dziedzina logistyki, zwana logistyką transportu, która zajmuje się zarówno planowaniem jak i optymalizacją przemieszczania się dóbr materialnych. Najciekawsze wydaje się to, że w logistyce koszty związane z transportem pochłaniają aż ¼ środków. 

Jeśli planujemy transport danego i określonego towaru, musimy podjąć szereg różnorakich, odmiennych decyzji. Najpierw należy zdecydować się, jakim środkiem transportu ma być on dostarczony. Bierze się tutaj pod uwagę takie czynniki jak szybkość, wydolność, niezawodność, cenę oraz częstotliwość. Najszybszymi rozwiązaniami są transport powietrzny oraz drogowy, dlatego warto wybrać te, jeśli chcemy, aby proces był zrealizowany stosunkowo sprawnie. Często jednak czas przesyłki nie jest czynnikiem decydującym, dlatego wybiera się transport morski lub kolejowy, które to pomagają zaoszczędzić pieniądze. Wybierając odpowiedniego przewoźnika musimy wziąć pod uwagę pewność co do jego niezawodności, jego elastyczność, a także to, czy udziela nam możliwości monitorowania przesyłki i podaje stawki przewozowe.

Firmy spedycyjne planują w sposób drobiazgowy trasy transportu. Spedycję organizuje się tak, aby w miejscu, gdzie dostarcza się towar, możliwie jak najbliżej znajdował się ten, który można załadować i zabrać w inne miejsce. Logistyka transportu bierze na swoje barki również dokumentację przewozową. Niezwykle istotne jest dopełnienie wszelkich formalności, których jest szczególnie dużo zwłaszcza w przypadku transportu międzynarodowego. Logistyka sprawia, że nawet do najbardziej odległych miejsc na ziemi można dostarczyć niezbędne artykuły wykorzystywane przez ludzi w życiu codziennym. Warto mieć na uwadze fakt, jak ważna jest jej rola w transporcie ładunków, jak ważne jest związane z nią planowanie i optymalizacja.